Website

$39 monthly
 • Đặt lịch hẹn online - tặng kèm App Finance nhận thông tin lịch hẹn qua điện thoại
 • App welcome - App để khách hàng sign in
 • Chỉnh sửa và cập nhật thông tin khách hàng không giới hạn
 • Thiết kế Promotion, Banner website theo mùa và các dịp lễ trong năm
 • Duy trì Domain và hosting
 • Cài đặt back-end cho website

Số lượng Member:

0-1000

$49 monthly
 • Hệ thống tự động mời khách hàng viết review cho tiệm trên Google |Facebook| Yelp
 • Chủ tiệm có thể reply review của khách qua hệ thống khách sẽ nhận được qua text message. Chế độ tự động thông báo bad review qua cellphone để xử lý kịp thời.
 • Gửi Happy birthday - remind để khách hàng quay lại tiệm
 • Gửi Promotion vào những ngày lễ và sự kiện quan trọng

Số lượng Member:

Trên 1000-2000

$79 monthly
 • Hệ thống tự động mời khách hàng viết review cho tiệm trên Google |Facebook| Yelp
 • Chủ tiệm có thể reply review của khách qua hệ thống khách sẽ nhận được qua text message. Chế độ tự động thông báo bad review qua cellphone để xử lý kịp thời.
 • Gửi Happy birthday - remind để khách hàng quay lại tiệm
 • Gửi Promotion vào những ngày lễ và sự kiện quan trọng

Số lượng Member:

Trên 2000-3000

$99 monthly
 • Hệ thống tự động mời khách hàng viết review cho tiệm trên Google |Facebook| Yelp
 • Chủ tiệm có thể reply review của khách qua hệ thống khách sẽ nhận được qua text message. Chế độ tự động thông báo bad review qua cellphone để xử lý kịp thời.
 • Gửi Happy birthday - remind để khách hàng quay lại tiệm
 • Gửi Promotion vào những ngày lễ và sự kiện quan trọng

Số lượng Member:

Unlimit

$159 monthly
 • Hệ thống tự động mời khách hàng viết review cho tiệm trên Google |Facebook| Yelp
 • Chủ tiệm có thể reply review của khách qua hệ thống khách sẽ nhận được qua text message. Chế độ tự động thông báo bad review qua cellphone để xử lý kịp thời.
 • Gửi Happy birthday - remind để khách hàng quay lại tiệm
 • Gửi Promotion vào những ngày lễ và sự kiện quan trọng

Số lượng bài viết:

5 bài / tháng

$49 monthly
 • Tạo fanpage và thiết kế fanpage chuyên nghiệp
 • Đăng bài viết hàng tháng trên fanpage

Số lượng bài viết:

8 bài / tháng

$79 monthly
 • Tạo fanpage và thiết kế fanpage chuyên nghiệp
 • Đăng bài viết hàng tháng trên fanpage

Số lượng bài viết:

16 bài / tháng

$159 monthly
 • Tạo fanpage và thiết kế fanpage chuyên nghiệp
 • Đăng bài viết hàng tháng trên fanpage