Bussiness Card 1

Bussiness Card 2

Bussiness Card 3

Bussiness Card 4

Bussiness Card 5

Bussiness Card 6

Bussiness Card 7

Bussiness Card 8

Bussiness Card 9

Bussiness Card 10

Bussiness Card 11

Bussiness Card 12

Bussiness Card 13

Bussiness Card 14

Bussiness Card 15

Bussiness Card 16

Bussiness Card 17

Bussiness Card 18

Bussiness Card 19

Bussiness Card 20

Bussiness Card 21

Bussiness Card 22

Bussiness Card 23

Brochure 1

Brochure 2

Brochure 3

Brochure 4

Brochure 5

Brochure 6

Brochure 7

Brochure 8

Brochure 9

Brochure 10

Brochure 11

Brochure 12

Brochure 13

Brochure 14

Brochure 15

Brochure 16

Brochure 17

Brochure 18

Brochure 19

Brochure 20

Brochure 21

Brochure 22

Brochure 23

Logo 1

Logo 2

Logo 3

Logo 4

Logo 5

Logo 6

Logo 7

Logo 8

Logo 9

Logo 10

Logo 11

Logo 12

Logo 13

Logo 14

Logo 15

Logo 16

Logo 17

Logo 18

Logo 19

Logo 20

Logo 21

Logo 22

Logo 23

Logo 24

Logo 25

Logo 26

Logo 27

Logo 28

Logo 29

Logo 30

Logo 31

Logo 32

Logo 33

Logo 34

Logo 35

Logo 36

Logo 37

Logo 38

Logo 39

Logo 40

Logo 41

Logo 42

Logo 43

Logo 44

Logo 45

Logo 46

Logo 47

Logo 48

Logo 49

Logo 50

Logo 51

Logo 52

Logo 53

Gift Card 1

Gift Card 2

Gift Card 3

Gift Card 4

Gift Card 5

Gift Card 6

Gift Card 7

Gift Card 8

Gift Card 9

Gift Card 10

Gift Card 11

Gift Card 12

Gift Card 13

Gift Card 14

Gift Card 15

Gift Card 16

Gift Card 17

Gift Card 18

Gift Card 19

Gift Card 20

Gift Card 21

Gift Card 22

Gift Card 23

Gift Card 24

Gift Card 25

Dịch vụ thiết kế hình ảnh sáng tạo


Chúng tôi mang đến cho những tiệm nail hình ảnh đặc trưng nhất. Bằng việc trao đổi, tiếp nhận thông tin, thu thập được những giá trị tốt đẹp mà tiệm muốn mang đến cho khách hàng. Qua đó có thể đưa ra được những ý tưởng hình ảnh mang nét riêng thương hiệu.


Luôn có những giá trị cốt lõi khó thể hiện ra bằng từ ngữ - đó là lý do dịch vụ thiết kế chúng tôi được tạo ra nhằm đem đến những hình ảnh truyền thông hiệu quả nhất cho hình ảnh tiệm. Thông qua hình khối, màu sắc, phong cách, thông điệp gửi gắm của tiệm - Chúng tôi tạo ra thiết kế truyền tải tốt nhất những thẩm mỹ của tiệm đến với người xem.


Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp, 1 thiết kế độc đáo ấn tượng góp phần ghi nhớ tên tiệm đối với người xem và là chiến lược giữ chân sự trung thành của khách hàng đối với tiệm.


Mọi thông tin xin liên hệ:
888 840 8070
10161 Bolsa Ave, Suite 207A, Westminster, CA 92683