NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ QUẢNG CÁO SALON SPA TRÊN FACEBOOK HIỆU QUẢ NHẤT

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ QUẢNG CÁO SALON SPA TRÊN FACEBOOK HIỆU QUẢ NHẤT
-- Xây dựng hình ảnh 1 nail salon chuyên nghiệp trên FB
Tạo và thiết kế Fanpage đúng chuẩn để chạy quảng cáo
Logo và cover được design riêng biệt phù hợp với hình ảnh Nailsalon
Hoàn thiện Fanpage với nội dung giới thiệu về Nailsalon, customer services
-- Xây dựng nội dung quảng cáo 
Tư vấn cho KH promotion hiệu quả để thu hút KH hoặc các hướng chạy quảng cáo làm nổi bật thế mạnh của tiệm.
Xây dựng nội dung bài chạy QC hấp dẫn, thu hút

-- Thiết kế hình ảnh chạy quảng cáo đúng tiêu chuẩn 
Kích thước và nội dung hình ảnh QC có tác động rất lớn đến hiệu quả QC vì vậy phải thiết kế hình ảnh phải vừa phù hợp và đúng những tiêu chuẩn do FB đưa ra vừa thể hiện đủ thong điệp quảng cáo mà chủ tiệm  muốn đưa tới với KH.

-- Nghiên cứu và đưa ra nhóm đối tượng KH tiềm năng
Đây là bước quan trọng nhất, cần nghiên cứu đối tượng KH tiềm năng của tiệm để nhằm đảm bảo QC được hiển thị với những KH phù hợp nhất, có khả năng đến tiệm cao nhất.

-- Tiến hành QC với ngân sách và phân bổ ngân sách phù hợp.
Kiểm tra và đo lường hiệu quả quảng cáo mỗi ngày nhằm đảm bảo ngân sách, nội dung, hình ảnh và nhóm đối tượng KH  phù hợp, mang lại hiệu quả thực cho chiến dịch QC

-- Tiến hành điều chỉnh, tối ưu hóa ngân sách 
Sau mỗi tuần chạy quảng cáo cần đưa kiểm tra, cân nhắc và tối ưu hóa ngân sách 1 lần nhằm tránh gây lãng phí ngân sách ngân sách của KH -> đảm bảo hiệu quả tốt nhất sau mỗi chiến dịch quảng cáo là có 1 số lượng KH mới tới try servies của Nail Salon được chạy quảng cáo.

go back