CHỦ CÓ TẦM THÌ ẮT THỢ SẼ CÓ TÂM ( part 2)

CHỦ CÓ TẦM THÌ ẮT THỢ SẼ CÓ TÂM ( part 2)
GIẢM BỚT SỰ KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI THỢ: Giảm bớt kiểm soát không có nghĩa là thả lỏng, thợ muốn làm gì trong tiệm của anh chị cũng được. Ngày đầu tiên thợ đi làm anh chị phải cho họ biết những luật lệ và quy định trong tiệm của mình một cách cụ thể và nhất quán, còn về công việc hãy để thợ được thoải mãi và happy khi đến tiệm của anh chị
CÔNG BẰNG VỚI TẤT CẢ THỢ: Dù cho là thợ lớn tuổi hay trẻ tuổi , chưa có tay nghề cao hoặc có tay nghề cao thì cũng là người đồng hành với anh chị, cùng anh chị giữ chân khách hàng của tiệm. Ít nhiều họ cũng tiếp xúc với khách hàng của anh chị mang lại cảm giác tích cực cho khách hàng, và đem lại doanh thu cho anh  chị. Chính vì vậy, hãy công bằng với tất cả mọi người để tạo sự hòa đồng và thoải mãi vui vẻ cho tất cả Thợ
Phần lớn thợ rời bỏ anh chị vì cảm thấy không vui vẻ khi làm việc

go back