CHỦ CÓ TẦM THÌ ẮT THỢ SẼ CÓ TÂM ( part 1)

CHỦ CÓ TẦM THÌ ẮT THỢ SẼ CÓ TÂM ( part 1)
GIỮ THỢ = GIỮ INCOME CỦA THỢ: Một phần việc chủ là gỡ bỏ những rào cản dẫn đến thành công của Thợ bằng cách quan sát và đặt mình vào vị trí của thợ. Hãy tìm mọi cách để hỗ trợ thợ đạt được income mà họ mong muốn, giúp thợ tiến bộ hơn về kỹ năng giao tiếp cũng như kỹ năng làm dịch vụ cho khách hàng mà không làm giảm trách nhiệm của Thợ
TIỀN TRƯỚC –TÌNH SAU: MỐI QUAN HỆ LÂU DÀI: Dù anh chị có đổi xử tốt với thợ của anh chi đến đâu đi nữa nhưng nếu không đáp ứng được thu nhập của Thợ thì anh chị cũng không thể giữ chân được những người thợ giỏi. Nên ngoài những vấn đề đối xử với Thợ có Tình có Tâm thì cũng cần giúp họ duy trì và ổn định Thu nhập.
Không có thợ nào rời bỏ một nơi làm việc có thể cho họ cả về Thu Nhập và sự trân trọng

go back