PHƯƠNG PHÁP GIÚP THU NHẬP CHO THỢ VÀ CHỦ NAIL ĐỀU ĐẶN HƠN

Vào những mùa vắng khách làm sao quý vị duy trì thu nhập của mình.
Bạn cần làm:
- Biết số lượng trung bình khách ra vào tiệm mỗi ngày
- Biết số tiền trung bình khách xài mỗi lần họ tới tiệm
- Biết Số lần một khách hàng quay trở lại tiệm trong tháng
Cách làm:
- Khi chủ tiệm nắm rõ được 3 con số trên , thì đến mùa vắng khách nhất như Tháng 1, tháng 2, tháng 3 hoặc tháng 8 , tháng 9, tháng 10 thi chủ tiệm có thể  duy trị được thu nhập bằng cách khai thác khách hàng cũ như: 
- Tăng số tiền mỗi lần họ tới tiệm họ làm dịch vụ bằng cách:
+ khuyến khích họ thêm dịch vụ 
+ Up sale: làm manicure giới thiệu them pedicure
+ Up grade: tay thường lên tay đặc biệt
+ Retails : bán thêm sản phẩm cho họ
- Tăng khách hàng quay trở lại:
+ Tặng coupon: khuyên khích khách hàng quay trở lại 2 lần một tháng
+ Tạo promotion cho họ lý do hai tuần nữa  phải quay lại tiệm của bạn
- Tìm kiếm khách hàng mới
+ Chạy quảng cáo
+ Tạo chương trình khuyến khích khách hàng cũ referral khách hàng mới
+ Tạo chương trình khi khách hàng đi theo nhóm
Nhận biết tiệm vắng khách dựa trên số lượng khách trung binh ra vào tiệm một tháng

go back