LÀM SAO ĐỂ GIỮ ĐƯỢC SỰ TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG

LÀM SAO ĐỂ GIỮ ĐƯỢC SỰ TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG 
Lý do khách hàng bỏ đi
Tình trạng thiếu thợ - khách đến chờ quá lâu
Lợi dụng sự trung thành của khách hàng
Nghĩ rằng khách dễ tính , nên khách sẽ quay lại tiệm dù mình làm sai

Bạn cần làm:
Đối xử tốt với khách hàng của mình
Không bao giờ nói lý do với khách hàng của mình mà chỉ quan tâm đến giá trị mà bạn cho họ
Luôn có sẵn những chương trình hấp dẫn cho khách 

Giải Pháp gợi ý:
Cho khách hàng một sự bù đắp xứng đáng – không đơn thuần là xin lỗi và cảm ơn mà hãy kèm những chương trính có giá trị thực tế cho khách như:
FREE UP GRADE
ADD ON SERVIVE 
FREE DESIGN 
TẶNG ĐIỂM
DISCOUNT

Chỉ một điều nhỏ sẽ chiến thắng được trái tim khách hàng, cho họ cảm giác được sự trân trọng, và không bị tổn thương khi phải chờ quá lâu và lơi dụng long tốt của họ

go back