5 TUYỆT CHIÊU TRONG GIAO TIẾP GIÚP CHỦ TIỆM NAIL GIỮ CHÂN THỢ GIỎI VÀ KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH (part 3)

5 TUYỆT CHIÊU TRONG GIAO TIẾP GIÚP CHỦ TIỆM NAIL GIỮ CHÂN THỢ GIỎI  VÀ KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH  (part 3)
TUYỆT CHIÊU 3: LẮNG NGHE VÀ THẤU HIỂU
Lắng nghe và thấu hiểu là điều tối quan trọng trong giao tiếp và ứng xử, là chìa khóa để có được cuộc giao tiếp thành công. Những ý kiến từ thợ và khách hàng cần anh chi phải lắng nghe và thực sự chú tâm để từ đó chỉnh sửa, hoàn thiện cho tiệm của anh chị
Chủ Nail đừng nên nghĩ rằng phải nghe để cố lấy lòng người khác. Lắng nghe có chọn lọc một cách chân thành trước hết để thực sự hiểu được thợ và khách hàng của mình. Khi đó anh chị sẽ có những giải pháp sáng tạo, linh động hơn.
Ngoài ra, anh chị cũng nên đặt mình vào vị trí, suy nghĩ của thợ và khách hàng để cư xử, giao tiếp cho phù hợp, tránh làm mất lòng nhau.

Bạn cần làm:
- Ghi nhận ý kiến của Thợ và khách hàng và suy nghĩ tim giải pháp phù hợp giải quyết vấn đề
- Lắng nghe có chọn lọc và chân thành
- Đặt mình vào vị trí của Thợ và khách hàng để thấu hiểu suy nghĩ của họ

Bạn được:
- Cải thiện tốt hơn dịch vụ trong tiệm
- Có nhiều ý tưởng sáng tạo để phát triển tiệm 
- Khách hàng hàng hài lòng và quay trở lại tiệm bạn làm dịch vụ
- Thợ cảm thấy được tôn trọng và làm việc hết mình cho bạn

go back