5 TUYỆT CHIÊU TRONG GIAO TIẾP GIÚP CHỦ TIỆM NAIL GIỮ CHÂN THỢ GIỎI VÀ KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH (part 2)

TUYỆT CHIÊU 2: ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC NHƯ CÁCH BẠN MUỐN HỌ ĐỐI VỚI MÌNH
Nếu bạn muốn nhận được thứ gì, hãy làm cho người khác những điều tương tự. Cũng như nếu bạn muốn được thợ và khách hàng yêu quý thì cách duy nhất chính là cư xử hòa nhã và tôn trọng họ. Thợ của bạn sẽ là những người cùng bạn chia sẻ công việc , còn khách hàng là người đem lại thu nhập cho tiệm của bạn . Vì vậy nên tránh gây bất hòa, cãi vã, nhiệt tình giúp đỡ họ khi khó khăn và giữ thái độ bình tĩnh trong giao tiếp để giải quyết mọi vấn đề. 
Bạn cần làm: 
Cứ xử hòa nhã và tôn trọng khách hàng  và Thợ 
Tránh gây bất hòa, cãi vã, nhiệt tình giúp đỡ 
Giữ Thái độ bình tĩnh trong giao tiếp
Bạn được:
Thái độ hòa nhã và Tôn Trọng mọi người dành cho bạn
Khách hàng Vui vẻ khi đến tiệm của bạn
Thợ cũng học hỏi được từ bạn và đối xử với khách hàng như cách bạn đối xử với họ

go back