5 TUYỆT CHIÊU TRONG GIAO TIẾP GIÚP CHỦ TIỆM NAIL GIỮ CHÂN THỢ GIỎI VÀ KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH(part 1)

5 TUYỆT CHIÊU TRONG GIAO TIẾP GIÚP CHỦ TIỆM NAIL GIỮ CHÂN THỢ GIỎI  VÀ KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH(part 1)
TUYỆT CHIÊU 1: THÂN THIỆN VÀ CỞI MỞ
Sự thân thiện, cởi mở là yếu tố đầu tiên để gắn kết giữa Chủ và thợ hoặc Chủ và khách hàng. “Thương hiệu” của bạn không chỉ thể hiện qua việc trả lương cho thợ hay làm dịch vụ cho khách hàng đúng  và đủ mà còn ở thái độ tích cực. Chỉ cần một nụ cười tươi hay lời chào vui vẻ khi gặp thợ và khách hàng của bạn thì đã là cách thể hiện sự thân thiện và cởi mở. Đơn giản như vậy thôi nhưng cũng đủ giúp bạn nhận được thiện cảm từ khách và thợ của mình rồi đấy!
Bạn cần làm :
Gây thiện cảm với họ bằng cách Nở một nụ cười tươi và chào đón một cách vui vẻ mỗi lần khách hàng và thợ của bạn vừa bước vào tiệm
Bạn được:
Thiện cảm từ khách hàng và Thợ
Họ cảm thấy được quan tâm và gần gũi hơn với bạn – Đây cũng là một yếu tố cảm xúc mà bạn cho họ, cảm thấy mến bạn và muốn được làm tại Tiệm của bạn mà không phải là những tiệm khác.

go back