NEW.....CẦN THỢ GẤP / LƯƠNG $6000-$9000/THÁNG TUỲ THEO(demo)

Nail Beautiful
Salon Owner: Chị Thanh
Cập nhật: 22-09-2022

 Chi tiết tuyển dụng

Mô tả công việc

Tiệm ở Alabaster, AL nằm trong shopping center lớn, khách sang, tip cao. Cần thợ biết làm everything, lương $6000-$9000/tháng tuỳ theo khả năng (nếu cần, chủ sẽ bao lương cho thợ có kinh nghiệm).
*** Cần thợ biết làm eyelash.
Có chỗ ở cho thợ ở xa.
Chỗ làm thoải mái, công bằng.
Anh/Chị thật lòng có nhu cầu xin liên lạc để biết thêm chi tiết (cell).

Nail Beautiful
750 Colonial Promenade Pkwy, Alabaster, AL 35007

Liên hệ để biết thêm
   7144857538
Facebook
    Facebook