Tiệm lớn 20 ghế Khu Super Target Cần bán hoặc tìm Partner ( 295k firm )(demo)

Super Pauline's Nails
Salon Owner: Chị Trang
Cập nhật: 19-09-2022

 Chi tiết tuyển dụng

Mô tả công việc

Cơ hội làm chủ tiệm lớn nhất vùng.
Tiệm lớn 20 ghế , 20 bàn. Modern rustic design. Tiệm nằm trong khu shopping lớn : TJ Maxx , Ross ,Super Target, Hobby lobby, Best Buy, Sam’s club , Kohls …nhiều restaurants
Tiệm under construction và khai trương vào June 1 ,2022
Cần bán hết tiệm 100% hoặc tìm phần hùng ( bán cổ phần) tuỳ theo quý Anh Chị.
Giá $295
Liên hệ Mark: 205-603-9875

Super Pauline's Nails
Oxford, AL 36203

Liên hệ để biết thêm
   7144857557
Facebook
    Facebook